NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CN BẾN THÀNH, HCM

STK: 0331000467644 

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Lan

NGÂN HÀNG VIETINBANK CN TÂN BÌNH, HCM

STK: 106866690284

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Lan

NGÂN HÀNG AGRIBANK CN 11, HCM

STK: 6480205126564

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Lan

NGÂN HÀNG ACB CN ÔNG ÍCH KHIÊM, HCM

STK: 186307679

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Lan

NGÂN HÀNG SACOMBANK HCM

STK: 060140506055

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Lan