Chính sách hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền

 

  • Khi sản phẩm không như trong thỏa thuận hoặc không giống mẫu thì quý khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm hoặc nhờ làm lại.
  • Hoa héo hư, không như trong hình đã bán.
  • sau khi nhận lại sản phẩm, vietflower.vn sẽ làm lại sản phẩm mới cho khách, nếu khách yêu cầu hoàn tiền thì shop hoa vietflower.vn tiến hành hoàn tiền cho quý khách hàng.
  • Trong trường hợp được hoàn tiền: Cắm sai mẫu, hoa hư, hoặc giao hoa quá trễ so với giờ quy định.
  • Thời gian hoàn tiền là 3 ngày kể từ sau ngày giao hoa.